Betekenis van het bewegen voor ouderen

Waarom is bewegen ook belangrijk voor senioren en ouderen

zitdansenAls men ouder wordt, gaat het bewegen moeilijker en vraagt het een grote inspanning waardoor men geneigd is minder te gaan bewegen.

Bewegen is een primaire levensbehoefte

Het ergens naar toe gaan, het ergens op af gaan geeft richting aan het leven, het bepaalt de kwaliteit van leven. Interessant is nu dat blijkt dat de kwaliteit van het leven niet evenredig samenhangt met hun conditie, maar dat dit gevoel sprongsgewijs toeneemt als de conditie verbetert en met sprongen afneemt als er een conditievermindering optreedt.

 Betekenis van het bewegen voor ouderen

Wanneer men beweegt, een bepaalde inspanning levert, dan worden lichaamsfuncties aangezet tot een grotere activiteit, een efficiëntere werking en aanpassing aan de veranderde omstandigheden. Dit betreft vooral het hart en vaatstelsel, het ademhalingssysteem, het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel.
Ook het spijsverteringssysteem, de stoelgang wordt geactiveerd. Juist bij het ouder worden verminderen de natuurlijke mogelijkheden tot aanpassing.
Alles wordt stijver, er is een slechte doorbloeding van de organen en alles werkt wat minder gecoördineerd. Dit uit zich onder andere in strammer en trager bewegen en met het feit dat men geen twee dingen tegelijk meer kan doen.

 Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat regelmatig bewegen veel invloed kan hebben op het voorkomen van een achteruitgang in functie, ook op latere leeftijd.
Het idee dat men ouderen rustig moet laten zitten, omdat bewegen hen toch niets helpt, moet dan ook de wereld uit.

Effect van bewegen

Het meest opvallende en ook door ouderen vaak genoemde effect van regelmatig bewegen is dat alles hen minder energie lijkt te kosten. Men ervaart het doen van de dagelijkse bezigheden als minder vermoeiend. Wat wel specifiek samenhangt met regelmatig bewegen is het optreden van een groter bewegingszekerheid.
Meer zekerheid betekent minder angst om te bewegen of nog beter, minder angst om te vallen.

Behoud van zelfstandigheid

Angst maakt mensen gespannen, niet alleen qua spierspanning, maar ook met betrekking tot het omgaan met anderen en situaties. Het feit dat een groep ouderen elkaar met vaste regelmaat ontmoet en met elkaar beweegt ,geeft een gevoel van verbondenheid , van ergens verwacht worden .Daarbij gaat het niet om het realiseren van grootse fysieke effecten . Maar juist de kleine dingen die voor een betere balans en mobiliteit kan zorgen. Het levert een bijdrage aan behoud van zelfstandigheid en verlaagt de kans op vallen.
Minder angst geeft mensen letterlijk en figuurlijk meer ruimte.

Sociale effecten

Bewegen kan echter ook op het psychosociale vlak positieve effecten hebben. Het bewegen biedt de mogelijkheid om met anderen in contact te komen, want bewegen is een heel directe activiteit.
Men is met elkaar bezig, men komt elkaar al doende tegen in een ongedwongen sfeer.
Bewegingsactiviteiten bieden ouderen de mogelijkheid iets positiefs te doen ten aanzien van het ouder worden op een plezierige manier.
Een uiting in uitspraken , het was weer fijn vandaag , ik kan er weer tegenaan .
Dat gevoel heeft z’n doorwerking naar alle facetten van het dagelijkse leven.